DACIE - Dezvoltare Antreprenorială pentru Competitivitate prin Inovaţie şi Ecoeficienţă
Proiectul DACIE

Proiectul DACIE - Dezvoltare Antreprenorială pentru Competitivitate prin Inovaţie şi Ecoeficienţă este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 3 - Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, domeniul major de intervenţie 3.1 - Promovarea culturii antreprenoriale.
Proiectul, cu o durată de 3 ani, se derulează în cadrul Contractului POSDRU/92/3.1/S/48309.

Parteneri
Parteneriatul de realizare a proiectului este format din:


Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea culturii antreprenoriale, capacităţilor manageriale şi spiritului inovativ în rândul intreprinzătorilor, managerilor, angajaţilor, precum şi al persoanelor care doresc să iniţieze o afacere, în vederea creării de noi firme şi creşterii potenţialului firmelor existente, a generării de noi locuri de muncă preponderent în domenii noi, caracterizate de tehnologii performante, ecoeficiente.
Zona de implementare a proiectului cuprinde regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud, Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov.


Obiectivele specifice
Proiectul are următoarele obiective:
 • Consolidarea culturii antreprenoriale în Regiunile Sud, Sud-Est, Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov din perspectiva dezvoltării durabile
 • Imbunatăţirea competenţelor antreprenoriale/ manageriale ale întreprinzătorilor, managerilor şi angajaţilor IMM-urilor din regiunile ţintă în vederea iniţierii de activităţi independente, dezvoltării firmelor şi creării de locuri de muncă
 • Crearea de sisteme integrate, inovative, sustenabile şi replicabile la nivel naţional de servicii de formare, consultanţă şi mentorat
 • Identificarea, în regiunile selectate, de noi oportunităţi de afaceri în domenii moderne, bazate pe tehnologii performante şi ecoeficiente
 • Dezvoltarea capacităţii beneficiarilor rezultatelor proiectului de a promova parteneriate şi de a asimila bunele practici europene în domeniu

Rezultate aşteptate

 • 1500 de beneficiari vor fi informaţi şi conştientizaţi cu privire la beneficiile antreprenoriatului
 • 800 manageri şi angajaţi vor participa la cursurile de pregătire managerială
 • 300 de întreprinzători vor absolvi cursurile de pregătire antreprenorială
 • 120 de firme vor fi asistate pentru dezvoltarea unor planuri de introducere de tehnologii moderne (TIC, tehnologii ecoeficiente)
 • 75 de întreprinzători vor finaliza planuri de afaceri pentru start-up şi acţiuni conexe (finanţare, parteneriate, dezvoltare internă)
 • 30 de întreprinzători la start vor beneficia de mentorat în vederea dezvoltării unei afaceri

Prin dezvoltarea afacerilor, în special în domenii eco şi energo-eficiente, proiectul va permite membrilor grupurilor ţintă imbunatăţirea statutului lor economic şi social, realizarea unui standard de viaţă superior pentru ei şi familiile lor şi protejarea mediului/ resurselor locale. Includerea lor în parteneriate cu firme de succes din regiune le va creşte capacitatea de asociere, stimulând implicarea lor în viaţa economică şi socială şi facilitându-le accesul la servicii inovative de sprijin pentru şi între întreprinzatori.

Egalitate de şanse
Proiectul va respecta strict principiul privind egalitatea de sanse, construind instrumente care sa permita oricarei persoane accesul in grupul tinta - indiferent de sex, rasa, religie, afinitate politică - si aplicarea unui tratament egal tuturor.

Dezvoltare durabilă
Proiectul promoveaza principiile si cerintele exprese ale Uniunii Europene privind dezvoltarea durabila prin componente specifice ale pachetului integrat de servicii (informare si constientizare, formare, consultanta, bune practici europene).

Noutăţi

POR a lansat apelul de proiecte pentru microintreprinderi

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice a lansat, in cadrul POR, Ghidul Solicitantului Conditii specifice .... Detalii


Calendarul surselor de finantare pe luna Mai

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finantare pentru luna Februarie 2016. Catalogul cuprinde patru ghiduri, .... Detalii


Calendar surse de finantare - luna Aprilie 2016

Catalogul surselor de finantare pentru luna Aprilie 2016 a fost publicat de catre ADR Centru. Catalogul .... Detalii


Programul SRL-D 2016 - draft in consultare publica

DIMMMAT a publicat Proiectul procedurii de implementare a programului SRL-D 2016 . Programul va fi implementat in .... Detalii


Surse de finantare - Februarie 2016

Catalogul surselor de finantare pentru luna Februarie 2016 a fost publicat de catre ADR Centru. Catalogul .... Detalii

 

Investeşte în OAMENI


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro.

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.