DACIE - Dezvoltare Antreprenorială pentru Competitivitate prin Inovaţie şi Ecoeficienţă
Activităţi

Proiectul prevede realizarea următoarelor activităţi şi sub-activităţi:

1. Management de proiect
1.1. Constituire echipă proiect şi mobilizare experţi
1.2. Planificare detaliată
1.3. Intalniri ale partenerilor
1.4. Monitorizare
1.5. Raportare
1.6. Evaluare internă
1.7. Pregatire şi desfăşurare achiziţii publice

2. Activităţi de vizibilitate şi diseminare rezultate
2.1. Informare asupra începerii proiectului
2.2. Elaborare strategie campanie de conştientizare Grup I si Grup II
2.3. Pregatire materiale
2.4. Campanie informare la nivel regional
2.5. Campanie conştientizare antreprenorială
2.6. Organizare conferinţa inchidere proiect
2.7. Realizare şi diseminare materiale privind rezultatele obţinute

3. Utilizare asistenţă informaţională on-line
3.1. Creare portal proiect
3.2. Administrare portal

4. Elaborare studiu oportunităţi dezvoltare antreprenorială
4.1. Elaborare metodologie de cercetare
4.2. Analiză de documente
4.3. Analiză de teren - interviuri cu autorităţi şi alţi actori relevanţi
4.4. Elaborare raport

5. Formare managerială/ implementare tehnologii noi - Grup ţintă I
5.1. Selectare zone de intervenţie, identificare beneficiari şi nevoi de formare
5.2. Elaborare pachete de instruire pentru management şi tehnologii moderne, ecoeficiente
5.3. Formare Grup ţintă I în management şi implementare tehnologii moderne, ecoeficiente şi evaluare

6. Consultanţă beneficiari Grup ţintă I
6.1. Selectare absolvenţi cursuri formare pentru programul de consultanţă
6.2. Asistenţă realizare şi implementare planuri organizaţionale/ tehnologice

7. Formare antreprenorială Grup ţintă II
7.1. Identificare beneficiari potenţiali şi nevoi de formare
7.2. Elaborare pachete de instruire pentru antreprenoriat si dezvoltare durabilă
7.3. Formare antreprenorială Grup ţintă II şi evaluare

8. Consultanţă în începerea unei afaceri Grup ţintă II
8.1. Selectare absolvenţi cursuri antreprenoriale pentru programul de consultanţă
8.2. Asistenţă pentru începerea unei afaceri

9. Formare parteneriate mentorat între Grup I si Grup II
9.1. Identificare mentori din Grup I şi beneficiari din Grup II
9.2. Identificare parteneriate de mentorat
9.3. Derulare program mentorat

Noutăţi

POR a lansat apelul de proiecte pentru microintreprinderi

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice a lansat, in cadrul POR, Ghidul Solicitantului Conditii specifice .... Detalii


Calendarul surselor de finantare pe luna Mai

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finantare pentru luna Februarie 2016. Catalogul cuprinde patru ghiduri, .... Detalii


Calendar surse de finantare - luna Aprilie 2016

Catalogul surselor de finantare pentru luna Aprilie 2016 a fost publicat de catre ADR Centru. Catalogul .... Detalii


Programul SRL-D 2016 - draft in consultare publica

DIMMMAT a publicat Proiectul procedurii de implementare a programului SRL-D 2016 . Programul va fi implementat in .... Detalii


Surse de finantare - Februarie 2016

Catalogul surselor de finantare pentru luna Februarie 2016 a fost publicat de catre ADR Centru. Catalogul .... Detalii

 

Investeşte în OAMENI


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro.

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.