DACIE - Dezvoltare Antreprenorială pentru Competitivitate prin Inovaţie şi Ecoeficienţă
Formare

Pe întreaga perioadă de derulare a proiectului se vor efectua stagii de formare pentru grupurile ţintă definite. Pachetele de instruire conţin un număr de opt module pentru grupul ţintă I, respectiv patru module pentru grupul ţintă II. Pentru fiecare grup ţintă cursurile vor fi organizate de câte trei ori în fiecare din cele trei regiuni de implementare a proiectului (Sud-Est, Sud, Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov).
O componentă importantă a procesului de formare o reprezintă instruirea on-line. Aceasta este disponibilă în cadrul portal-ului, într-o secţiune specială în care accesul este permis, pe baza datelor de identificare/ autentificare, doar cursanţilor înregistraţi în grupurile ţintă.
În continuare sunt prezentate pachetele de instruire propuse.

Pachetul de cursuri pentru grupul ţintă I
Cursurile adresate patronilor/ întreprinzatorilor şi managerilor selectaţi vor avea o puternica componenta practica şi se vor axa pe introducerea de tehnici manageriale inovative, generatoare de dezvoltare durabilă.
Pachetul de instruire este format din următoarele module:

 • Metode si tehnici manageriale moderne
  Principalele subiecte abordate sunt: Noi metode eficiente de management strategic şi financiar, Marketing, Resurse umane şi Promovarea egalităţii de şanse.
 • Instrumente şi tehnologii informatice moderne (TIC) pentru creşterea calităţii managementului şi a competitivităţii întreprinderii
  Curricula propune următoarele capitole: Reţeaua locală şi aplicaţii în intranet, Site-ul de web al întreprinderii, Sisteme de management al documentelor/ proiectelor, Baze de date, Sisteme ERP, Comerţ electronic, Sisteme de e-Learning
 • Eficientizarea consumului energetic, promovarea energiilor alternative
  Subiectele propuse spre abordare sunt: Metode de eficientizare a consumului de energie electrica, Calitatea energiei electrice, Măsurarea calităţii energiei electrice, Surse de energie alternativă, Proiectarea sistemelor complexe de alimentare energetica.
 • Ecoeficienţă şi compatibilitate ecologică
  Acest modul include capitolele următoare: Ecoeficienţă şi producţie curată, Monitorizarea şi măsurarea ecoeficienţei, Dezvoltarea durabilă şi ecoeficienţa, Reciclabilitatea, Legislatie naţională si Europeană în domeniu, Ecoproiectarea.
 • Inovare şi transfer tehnologic
  Modulul tratează următoarele subiecte: Transfer tehnologic şi difuzarea inovarii, Managementul reţelelor de inovare în transferul tehnologic, Oportunităţi ale sistemului de inovare si transfer tehnologic romanesc
 • Proprietate intelectuală
  Temele propuse în cadrul acestui modul sunt următoarele: Dreptul proprietăţii industriale, Creaţia intelectuală tehnică şi dreptul de inventator, Dreptul de autor, Subiectele protecţiei juridice a invenţiilor, Proceduri speciale de protecţie a drepturilor de proprietate, Gestiunea proprietăţii intelectuale, Contracte speciale.
 • Surse de finanţare
  Modulul cuprinde următoarele subiecte: Finanţare bancară, Investiţii de capital, Fonduri europene.
 • Elaborare plan de afaceri pentru implementare tehnologii noi
  Programa cursului include, printre altele, subiecte cum sunt: Scop şi obiective, Descrierea afacerii, Prezentarea proiectului de investiţii, Planul operaţional, Analiza pieţei, Strategia de marketing, Planul financiar.
Pachetul de instruire pentru grupul ţintă I va fi permanent adaptat specificului local al zonelor de implementare a proiectului.

Pachetul de cursuri pentru grupul ţintă II
Pachetul de instruire dedicat întreprinzatorilor şi persoanelor ce doresc sa inceapa o afacere este format din următoarele module:

 • Managementul firmei
  Modulul cuprinde următoarele capitole: Management strategic, Management financiar, Marketing, Resurse umane, Egalitate de şanse.
 • Tehnologii moderne/ oportunităţi pentru start-up
  Principalele subiecte abordate sunt: TIC (instrumente necesare în eficientizarea managementului întreprinderii şi domeniul TIC ca oportunitate de dezvoltare a unei noi afaceri), Energo-Eficienţă (eficientizarea consumului energetic, asigurarea calităţii energiei şi utilizarea de resurse alternative de energie), Ecoeficienţa şi producţia curată (cerinţe legislative, standarde europene şi oportunităţi de demarare a unei afaceri în domeniu).
 • Plan de afaceri
  Programa cursului include subiecte cum sunt: Scop şi obiective, Descrierea afacerii, Prezentarea proiectului de investiţii, Planul operaţional, Analiza pieţei, Strategia de marketing, Planul financiar.
 • Surse de finanţare
  Modulul cuprinde subiectele: Creditul bancar, Finanţare non-bancară, Fonduri europene.
Pachetul de instruire pentru grupul ţintă II va fi permanent adaptat specificului local al zonelor de implementare a proiectului.

Noutăţi

POR a lansat apelul de proiecte pentru microintreprinderi

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice a lansat, in cadrul POR, Ghidul Solicitantului Conditii specifice .... Detalii


Calendarul surselor de finantare pe luna Mai

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finantare pentru luna Februarie 2016. Catalogul cuprinde patru ghiduri, .... Detalii


Calendar surse de finantare - luna Aprilie 2016

Catalogul surselor de finantare pentru luna Aprilie 2016 a fost publicat de catre ADR Centru. Catalogul .... Detalii


Programul SRL-D 2016 - draft in consultare publica

DIMMMAT a publicat Proiectul procedurii de implementare a programului SRL-D 2016 . Programul va fi implementat in .... Detalii


Surse de finantare - Februarie 2016

Catalogul surselor de finantare pentru luna Februarie 2016 a fost publicat de catre ADR Centru. Catalogul .... Detalii

 

Investeşte în OAMENI


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro.

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.